- en del af Odsherred Kommune
Medarbejderrepræsentant Jørgen Elmedal

Marius Pedersens Vej 119 4300 Holbæk
29 40 50 72

joergen.elmedal1@skolekom.dk

Lærer i overbygningen på skolen. Tillidsrepræsentant for lærerne, og medlem af skolebestyrelsen siden januar 2011.