- en del af Odsherred Kommune
Kurser og foredrag

Videnscentret tilbyder undervisning/foredrag, knyttet til det at have vanskeligheder, forbundet med ADHD og/eller Autismespektrumforstyrrelser i skolen

Undervisningen/foredragene tilbydes til skolernes/institutionernes pædagog og lærer teams, samt til skoleklasser og forældre (forældremøder)

Ovenstående ansøgningsskema udfyldes og fremsendes til Herrestrup Skole og Videnscenter på micdi@odsherred.dk eller brdsa@odsherred.dk

Skemaet downloades i den gule selvbetjeningsboks