- en del af Odsherred Kommune

Herrestrup Skole
og Videncenter

Velkommen

Herrestrup skole er en specialskole for normaltbegavede elever med vanskeligheder knyttet til ADHD- og autismespektret.

Skolens arbejde og mål bygger på tre principper:

Vi ønsker så vidt muligt at skabe sammenhæng og helhed i elevernes hverdag, så de får optimale muligheder for at udvikle deres sociale adfærd, deres færdigheder og deres kundskaber

Vi ønsker at have forældrene med i et ligeværdigt samarbejde, så vi kan udveksle viden og erfaringer om elevernes måde at fungere på, og deres muligheder for at udvikle sig

 Vi drager omsorg for hver enkelt elev og medarbejder

Seneste nyt

glade børn smiler

Byrådet har besluttet at sende et forslag om en fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune i...